Điều tra sự phân bố đứt gãy, quy mô và mức độ hoạt động trong phạm vi không nhỏ hơn 5km của khu vực công trình

Tham khảo từ chuyên ngành: Đứt gãy;

sự phân bố đứt gãy
quy mô và mức độ hoạt động
phạm vi không nhỏ hơn 5km của khu vực công trình
Dịch cả câu nào!

Thực hành thêm với nội dung về Văn hóa – Đời sống