Đề #1 – Luyện thi HSK3 online – Miễn phí

Sẽ có đáp án và bản dịch tham khảo khi bạn làm bài luyện thi hsk3 online tại trang này nhé…nhé!

Câu 1-10 – Phần nghe hiểu

Từ điển tiếng Trung trực tuyến cho các bạn tại đây!

 

Luyện thi HSK3 - Đề thi thử miễn phí

Câu 11-20 – Phần nghe hiểu

11. 她花了 105 元。

12. 他要帮弟弟照顾狗

13. 他们把问题解决了

14. 小王学东西很慢

15. 不高兴时可以听听歌

16. 女儿今晚不回来吃饭

17. 他更喜欢上数学课

18. 李先生换办公室了

19. 张叔叔是爸爸的同学

20. 他认为春季很漂亮

Câu 21- 30 – Phần nghe hiểu

21. 男的想怎么去那儿。

22. 关于女的,可以知道什么?

23. 男的是什么意思?

24. 女的有什么打算?

25. 男的最近为什么很少看电视?

26. 男的想送谁手机?

27. 他们最可能在哪儿?

28. 关于王东,可以知道什么?

29. 他们最可能是什么关系? 

30. 昨天天气怎么样?

Câu 31-40 – Phần nghe hiểu

31. 电影几点开始?

32. 男的为什么没看到邮件?

33. 女的觉得这个故事写得怎么样? 

34. 男的是什么意思? 

35. 关于男的,可以知道什么? 

36. 男的哪天到北京?

37. 男的找到了什么?

38. 关于女的,可以知道什么?

39. 男的怎么了?

40. 男的觉得那家饭馆怎么样?

Câu 41-50 – Phần đọc hiểu

Câu 51- 60 – Phần điền từ

Câu 61-70 – Phần đọc hiểu – chọn đáp án đúng

Câu 71-75 – Xếp câu theo từ cho sẵn

Câu 76-80 – Viết chữ đúng

76- 你了解中国的茶(wen)化吗?

77- 明天(gong)司要举行一个重要的会议。

78- 他先对大家的(dao)来表示欢迎。

79- (Xue )校旁边有条河,河里有很多鱼。

80- 我打算去超市买点儿苹果(he)西瓜,一起去吧? 

Bạn quay lại Trang chủ   hoặc làm các đề luyện thi hsk3 online khác tại đây!

Admin nhận dịch thuật và edit bản dịch

Việt-Trung; Trung-Việt; Giản thể – phồn thể,

CHI PHÍ HỢP LÝ

Bạn cần dịch thuật thì liên hệ với mình nhé!

ĐT/Zalo: 093.608.3856

Mình cập nhật câu luyện dịch mới ở FB, kết bạn với Admin nhé!

Kết bạn với Admin nhé!

FB: https://www.facebook.com/NhungLDTTg