Bài tập
Câu chuyện đã bắt đầu một cách đơn giản như thế
0/1
Mỗi bên chịu trách nhiệm mua bảo hiểm phần tài sản thuộc quyền sở hữu của mình
0/4
医生做了进一步询问和病情分析之后确认,这位孩子是位十分典型的儿童独症患者
0/1
Làm bài
进一步询问和病情分析

十分典型的儿童独症患者

Dịch cả câu nào!

Tham gia đoạn hội thoại