Nếu nghiệm thu đạt yêu cầu, bên A sẽ dựa vào số tiền thực tế về tiền công và vật liệu cần sửa chữa để trả cho bên B

Chuyên mục: Cấp độ dễ
Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Nếu nghiệm thu đạt yêu cầu, bên A sẽ dựa vào số tiền thực tế về tiền công và vật liệu cần sửa chữa để trả cho bên B

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá