Nếu một mục bất kỳ của phương thức liên hệ thay đổi, bên liên quan phải thông báo cho bên kia bằng văn bản đã thỏa thuận ở điều này phương thức liên hệ sau khi thay đổi trong vòng 7 ngày sau khi thay đổi

Chuyên mục: Cấp độ vừa
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Bài tập

Nếu một mục bất kỳ của phương thức liên hệ thay đổi, bên liên quan phải thông báo cho bên kia bằng văn bản đã thỏa thuận ở điều này phương thức liên hệ sau khi thay đổi trong vòng 7 ngày sau khi thay đổi

  • Bạn làm bài nhé!

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet