Tiền mặt là tiền mặt tồn quỹ cũng như khoản tiền gửi có thể dùng để thanh toán bất kỳ lúc nào của doanh nghiệp

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Tiền mặt là tiền mặt tồn quỹ cũng như khoản tiền gửi có thể dùng để thanh toán bất kỳ lúc nào của doanh nghiệp

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá