Bên B đảm bảo rằng các công việc Bên B thực hiện theo Hợp đồng này phù hợp với yêu cầu của chủ đầu tư và tuân thủ các tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch của Việt Nam

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Bên B đảm bảo rằng các công việc Bên B thực hiện theo Hợp đồng này phù hợp với yêu cầu của chủ đầu tư và tuân thủ các tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch của Việt Nam

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá