Các biên bản cuộc họp này sẽ coi là một phần không thể tách rời của Hợp đồng, có hiệu lực pháp lý như Hợp đồng

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Các biên bản cuộc họp này sẽ coi là một phần không thể tách rời của Hợp đồng, có hiệu lực pháp lý như Hợp đồng

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá