Bên A có quyền đến nơi sản xuất hoặc đơn vị cung cấp hàng giám sát đột xuất trong quá trình sản xuất thiết bị, bên B phải hết sức hỗ trợ việc kiểm tra giám sát, cung cấp các công cụ và tài liệu liên quan

Chuyên mục: Cấp độ vừa
Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Bên A có quyền đến nơi sản xuất hoặc đơn vị cung cấp hàng giám sát đột xuất trong quá trình sản xuất thiết bị, bên B phải hết sức hỗ trợ việc kiểm tra giám sát, cung cấp các công cụ và tài liệu liên quan

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá