Bên A có quyền đến nơi sản xuất hoặc đơn vị cung cấp hàng giám sát đột xuất trong quá trình sản xuất thiết bị, bên B phải hết sức hỗ trợ việc kiểm tra giám sát, cung cấp các công cụ và tài liệu liên quan

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Bên A có quyền đến nơi sản xuất hoặc đơn vị cung cấp hàng giám sát đột xuất trong quá trình sản xuất thiết bị, bên B phải hết sức hỗ trợ việc kiểm tra giám sát, cung cấp các công cụ và tài liệu liên quan

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá