Trong quá trình thực hiện, Công ty thực hiện thủ tục cấp phép kinh doanh trước khi hoạt động ngành nghề và tuân thủ điều kiện liên quan trong suốt quá trình kinh doanh theo quy định pháp luật

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Trong quá trình thực hiện, Công ty thực hiện thủ tục cấp phép kinh doanh trước khi hoạt động ngành nghề và tuân thủ điều kiện liên quan trong suốt quá trình kinh doanh theo quy định pháp luật

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá