Trong quá trình triển khai dự án, Công ty phải đảm bảo công tác về môi trường theo các hồ sơ đánh giá tác động môi trường do cơ quan cấp có thẩm quyền phê duyệt

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Trong quá trình triển khai dự án, Công ty phải đảm bảo công tác về môi trường theo các hồ sơ đánh giá tác động môi trường do cơ quan cấp có thẩm quyền phê duyệt

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá