Bất kỳ khiếm khuyết nào có thể phát hiện trong quá trình kiểm nghiệm tại nhà máy phải viết vào báo cáo được đại diện hai bên ký

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Bất kỳ khiếm khuyết nào có thể phát hiện trong quá trình kiểm nghiệm tại nhà máy phải viết vào báo cáo được đại diện hai bên ký

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá