Việc đào tạo của nhân viên bên A thực hiện tại hiện trường lắp đặt hoặc nhà máy sản xuất của bên B, nội dung đào tạo bao gồm lĩnh vực kỹ thuật liên quan đến thiết bị trong Hợp đồng

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Việc đào tạo của nhân viên bên A thực hiện tại hiện trường lắp đặt hoặc nhà máy sản xuất của bên B, nội dung đào tạo bao gồm lĩnh vực kỹ thuật liên quan đến thiết bị trong Hợp đồng

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá