Tài liệu kỹ thuật cần gấp gửi theo phương thức chuyển phát nhanh, đối với văn bản gửi bưu điện, ngày giao tính theo ngày của dấu bưu điện cộng thêm 4 ngày, trừ tài liệu gửi kèm theo thiết bị

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Tài liệu kỹ thuật cần gấp gửi theo phương thức chuyển phát nhanh, đối với văn bản gửi bưu điện, ngày giao tính theo ngày của dấu bưu điện cộng thêm 4 ngày, trừ tài liệu gửi kèm theo thiết bị

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá