Để giúp nhân viên bên A có thể tìm hiểu rõ hơn về thiết kế thiết bị của Hợp đồng và các vấn đề kỹ thuật vận hành, bên B phải bố trí cho nhân viên bên A tham quan các nhà máy sản xuất liên quan

Chuyên mục: Cấp độ vừa
Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Để giúp nhân viên bên A có thể tìm hiểu rõ hơn về thiết kế thiết bị của Hợp đồng và các vấn đề kỹ thuật vận hành, bên B phải bố trí cho nhân viên bên A tham quan các nhà máy sản xuất liên quan

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá