Để giúp nhân viên bên A có thể tìm hiểu rõ hơn về thiết kế thiết bị của Hợp đồng và các vấn đề kỹ thuật vận hành, bên B phải bố trí cho nhân viên bên A tham quan các nhà máy sản xuất liên quan

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Để giúp nhân viên bên A có thể tìm hiểu rõ hơn về thiết kế thiết bị của Hợp đồng và các vấn đề kỹ thuật vận hành, bên B phải bố trí cho nhân viên bên A tham quan các nhà máy sản xuất liên quan

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá