Sau thời gian bảo hành nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra, nếu bên A có yêu cầu bên B sẽ cử cán bộ kỹ thuật tới kiểm tra, sửa chữa và bên A có trách nhiệm trả các chi phí phát sinh này

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Sau thời gian bảo hành nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra, nếu bên A có yêu cầu bên B sẽ cử cán bộ kỹ thuật tới kiểm tra, sửa chữa và bên A có trách nhiệm trả các chi phí phát sinh này

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá