Trong vòng 05 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết, chủ đầu tư sẽ thanh toán toàn bộ giá trị của Hợp đồng cho nhà thầu

Chuyên mục: Cấp độ vừa
Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Trong vòng 05 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết, chủ đầu tư sẽ thanh toán toàn bộ giá trị của Hợp đồng cho nhà thầu

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá