Khi nhân viên các bộ phận lĩnh vật rẻ tiền mau hỏng vượt quá định mức của Phòng quản lý tổng hợp thì phải điền “Phiếu xin mua văn phòng phẩm”

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Khi nhân viên các bộ phận lĩnh vật rẻ tiền mau hỏng vượt quá định mức của Phòng quản lý tổng hợp thì phải điền “Phiếu xin mua văn phòng phẩm”

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá