Thanh toán cho Bên B toàn bộ giá hợp đồng theo đúng các qui định được thoả thuận trong Hợp đồng này

Chuyên mục: Cấp độ vừa
Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Thanh toán cho Bên B toàn bộ giá hợp đồng theo đúng các qui định được thoả thuận trong Hợp đồng này

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá