Thanh toán cho Bên B toàn bộ giá hợp đồng theo đúng các qui định được thoả thuận trong Hợp đồng này

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Thanh toán cho Bên B toàn bộ giá hợp đồng theo đúng các qui định được thoả thuận trong Hợp đồng này

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá