从公司到学校是 一段极长的路, 平常都是公司的班车接送我上下班,而今天, 我第一 次要从公司走回去了

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

从公司到学校是 一段极长的路, 平常都是公司的班车接送我上下班,而今天, 我第一 次要从公司走回去了

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá