我应聘的是一家全国知名的大型企业,人事部对我的资料相当满意,对我的英语水平和写作能力也很欣赏

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

我应聘的是一家全国知名的大型企业,人事部对我的资料相当满意,对我的英语水平和写作能力也很欣赏

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá