把/里/信/收进/自己/他/口袋

Bài tập xếp câu 140

Tham khảo từ chuyên ngành: https://www.tratuchuyennganh.com

Bạn làm thêm các bài tập xếp câu khác tại đây nhé!

1. 
Bài tập xếp câu đúng

2. 
Bài tập xếp câu đúng

Quay lại Trang chủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *