我(Chủ ngữ)/这次/你/好好/能/跟/谈谈/希望

Bài tập xếp câu 138

Bạn tham khảo từ chuyên ngành tại đây nhé!

Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ vừa

1. 
Bài tập xếp câu đúng

2. 
Bài tập xếp câu đúng

Quay lại Trang chủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *