小女孩/学生/成了/这个/数学/最优秀/班里

Bài tập xếp câu 135

小女孩/学生/成了/这个/数学/最优秀/班里

1. 
Bài tập xếp câu đúng

2. 
Bài tập xếp câu đúng

Bạn tham khảo từ chuyên ngành tại đây nhé!

Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ vừa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *