意义/他的/有/很特殊的/这段经历

Bài tập xếp câu 117 – 完成句子 HSK5 – HSK6

1. 
Bài tập xếp câu đúng

2. 
Bài tập xếp câu đúng

意义/他的/有/很特殊的/这段经历

Bạn tham khảo từ chuyên ngành tại đây nhé!

Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ vừa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *