是指/地球重力/与/地球引力/的/地球离心力/合力

Bài tập xếp câu 112

是指/地球重力/与/地球引力/的/地球离心力/合力

Bạn tham khảo từ chuyên ngành tại đây nhé!

Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ vừa

1. 
Bài tập xếp câu đúng

2. 
Bài tập xếp câu đúng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *